De buurt vrij van zwerfvuil: hoe pakken we het aan?

 

MEER CONTACT EN EEN SCHONE BUURT

Samen aan de slag voor een schone buurt
Houd jij ook van een schone straat en wil je samen met je buurtgenoten aan de slag?
In diverse wijken in Houten doen we dit al. Sinds ruim een jaar ruimt een groep buurtgenoten elke maand het zwerfvuil op. Dit initiatief is ontstaan om elkaar te ontmoeten, te horen wat er gaande is in de buurt en samen actief te zijn voor een schone en opgeruimde leefomgeving. Wil jij ook in jouw buurt aan de slag? Dat kan heel gemakkelijk. Samen met de buren kun je ook jouw wijk een beetje schoner én gezelliger maken.

Laagdrempelig
Het is een bekend fenomeen: we zijn druk bezet en leven vaak naast elkaar zonder echt te weten hoe het gaat met de buren of te beseffen hoe onze leefomgeving erbij ligt. Een maandelijkse zwerfvuilactie is een leuke en laagdrempelige activiteit die dat kan doorbreken. Iedereen mag meedoen, jong en ouder.

Hoe is de zwerfvuilactie georganiseerd?
Via een mailing, een bericht in diverse appgroepen in de wijk en via facebookpagina wordt de oproep gedaan voor de zwerfvuilactie op de eerste zaterdag van de maand. Om 09.00 uur meldt iedereen die kan en wil zich bij een adres in de wijk. Daar liggen de materialen zoals vuilgrijpers, handschoenen en plastic zakken klaar. De gemeente stelt dit allemaal beschikbaar. In kleine groepjes gaat iedereen aan de slag in en om een aantal straten. Rond 10.00 uur wordt de activiteit in de meeste wijken afgesloten met een kop koffie (in Coronatijd is dit tijdelijk niet mogelijk). Ook buurtgenoten voor wie vuil rapen niet mogelijk is, zijn welkom voor een gezellige ontmoeting. De organisatie is eenvoudig. Alleen een klein team van twee of drie buurtgenoten is nodig voor de coördinatie. Geen bestuur, beleid of budget. Gewoon doen met elkaar. En in een uurtje tijd is de buurt weer een stuk schoner!

Wat zijn de effecten?
Het is een geweldige kans om je buurt en je buren te leren kennen en samen te werken aan een schone leefomgeving. Elkaar kennen in de buurt is belangrijk om je meer thuis te voelen in je straat en wijk. Ook helpt het als je elkaar een keertje nodig hebt. Een enthousiaste deelnemer: “Het kost me een uurtje in de maand, maar het levert zoveel op. Ik ken nu meer buurtgenoten, heb veel plezier en goede gesprekken tijdens het vuil rapen en ik geniet zelf ook van een prettige en schone woonomgeving. Omdat onze kinderen door corona niet konden sporten op zaterdag, deden zij ook een keer mee. Ze schrokken van alle flesjes en verpakkingen die gewoon op de straten, in de groenstroken en op de speelvelden lagen. Ik hoop dat ze nu zelf bewuster met hun afval omgaan.” Bewoners van de diverse wijken die al actief zijn, delen graag hun ervaringen met bewoners van andere wijken. Want wat zou het mooi zijn als we in heel Houten een netwerk kunnen ontwikkelen waarin buurtbewoners met elkaar aan de slag gaan. Voor meer contact en schone buurten.

Een impressie